Die Kunst Ist Toth 5Projekt stanowi piątą odsłonę efemerycznego wydarzenia o charakterze artystycznym, składającego się z akcji, multimedialnych instalacji, projekcji wideo oraz działań z dźwiękiem i koncertów.

Poprzednie edycje miały miejsce w latach 1998 (galeria Tower Building, Łódź), 2002 (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi. Ośrodek Propagandy Sztuki), 2007 (Muzeum Sztuki w Łodzi) i 2008 (galerie Aula i Rotunda w poznańskiej ASP).

W kolejnej prezentacji wezmą udział: Maciej Ożóg, Marek Rogulski, Marek Zygmunt, Roman Bromboszcz i Wspólnota Leeeżeć. W programie filmowym zobaczymy realizacje Marka Zygmunta, Wspólnoty Leeeżeć LYYYING CINEMA, Marka Rogulskiego, Plazmy TV i Ben Zeen.

Idea Die Kunst Ist Toth, sformułowana przez Andrzeja Miastkowskiego vel Egona Fietke i Macieja Ożoga, wynika z refleksji nad rolą i sposobem istnienia sztuki we współczesnym świecie oraz miejscem artysty w postindustrialnym społeczeństwie informacyjnym.

Die Kunst Ist Toth łączy w sobie aspekt metartystyczny i egzystencjalny. Z jednej strony, nawiązując do tradycji dwudziestowiecznych awangard, jest emanacją kuratorskich umiejętnośći samych artystów i wynikiem krytycznego namysłu nad instytucjonalnym wymiarem sztuki. Z drugiej, jest poszukiwaniem podstawowych, archetypicznych, często ukrytych, czasami skrywanych, najczęściej zapomnianych i nieświadomych wymiarów egzystencji.

Unikając prostych rozwiązań, raczej pytając niż udzielając oczywistych odpowiedzi, artyści tworzący Die Kunst Ist Toth starają się spoglądać zarówno na zewnątrz jak i w głąb; przyjmując jako zasadę metodologiczną formułę Foucaulta, czyniąc łatwe gesty trudnymi poddają krytycznemu namysłowi zarówno rzeczywistość społeczną we wszystkich jej wymiarach, jak i sfery najbardziej intymne.

U podstaw Die Kunst Ist Toth leży bowiem przeświadczenie o sieciowym charakterze egzystencji, której specyfikę wyznaczają raczej zróżnicowane, wieloaspektowe relacje niż mniej lub bardzie ścisłe podziały i hierarchiczne zależności. Fakt ten znajduje manifestację także w z zasady transmedialnej postawie artystów – szukając sposobów komunikacji i równocześnie problematyzując ją, poszukują jednocześnie języka korzystając z wszelkich możliwych mediów.

Nazwa wystawy nawiązuje do starożytnego mitu o egipskim bogu magii Toth‘cie, który zgodnie z legendą hermetyczną był patronem a zarazem pierwszym adeptem sztuki alchemicznej. W odniesieniu do historii sztuki XX wieku tytuł wystawy jest parafrazą zdania sformułowanego przez Georga Grosza i Johna Heartfielda, oznajmiającego „śmierć sztuki” (die Kunst ist tot) w jej tradycyjnym, związanym z kategorią mimesis ujęciu, jak i w kontekstach jej dotychczasowego funkcjonowania na linii artysta - dzieło - widz - krytyka.

DIE KUNST IST TOTH 5
Galeria Spiż 7, Chmielna 113, Gdańsk
30.05.2009, g.19.00Marek Rogulski, "Psychiczny apetyt",
instalacja naścienna


Marek Rogulski, "Psychiczny apetyt",
instalacja naścienna


Marek Rogulski, "Erectusneanderthalsapiens"
rzeżba


Marek Rogulski, "Kratownica", wideo


Marek Zygmunt, "Program kulinarny odnaleziony
w 2855 roku na planecie PY470 w Galaktyce Słonia",
wideo


Marek Zygmunt, "Program kulinarny...", wideo


Marek Zygmunt, "Program kulinarny...", wideo


Roman Bromboszcz, "Tantek. Narzędzie do rysowania",
instalacja interaktywna (desktop)


Roman Bromboszcz, "Tantek. Narzędzie do rysowania",
instalacja interaktywna ("Głowa Marksa")


Roman Bromboszcz, "Tantek. Narzędzie do rysowania",
instalacja interaktywna ("Meduza")


Roman Bromboszcz, "Tantek. Narzędzie do rysowania",
instalacja interaktywna (interaktor)


Maciej Ożóg, "Widzę", instalacja interaktywna
(czujnik ruchu)


Maciej Ożóg, "Widzę", instalacja interaktywna
(czujnik ruchu)


Maciej Ożóg, "Widzę", instalacja interaktywna
(czujnik ruchu)


Maciej Ożóg, "Widzę", instalacja interaktywna
(interaktor)


Andrzej Miastkowski, "Przejście",
aranżacja przestrzeni (environment)


Andrzej Miastkowski, "Przejście"
aranżacja przestrzeni (environment)


Andrzej Miastkowski, "Przejście"
aranżacja przestrzeni (environment)


Marek Rogulski, "Maczuga-echo"
aranżacja przestrzeni (fragment)


Marek Rogulski, "Sculpture as a Homo Sapiens",
wydruk


Marek Rogulski, "Sculpture as a Homo Sapiens",
rzeźbawięcej informacji:
http://medium.perfokarta.net/dkit/dkit.html