digital.prayer - sound manipulation ^ image distortion

wydarzenie to jest multimedialną prezentacją, w której połączone zostają w nową jakość: sztuka komputerowa, poezja eksperymentlna i muzyka elektroniczna. Zaprezentowane zostaną m. in. wiersze z książki "digital.prayer", interaktywne animacje, oraz utrzymane w duchu muzyki konkretnej improwizacje. W trakcie wydarzenia można będzie zapoznać się z niezależnymi wydawnictwami (papierowymi i muzycznymi) które kolportuje autor.
heideggerism_loop