„Rysowanie muzyki” to zdarzenie składające się z dwóch sytuacji. Wystawa obejmuje obiekty, które mają na celu ukazanie muzyki pod postacią niemuzyczną, wizualną, dotykową lub inną. Koncerty obejmują sceniczny aspekt twórczości artystów.

Zaproszone osoby: Roman Bromboszcz, Andrzej Wasilewski, Daniel Koniusz, Tomasz Misiak, Patryk Daszkiewicz, Marek Rogulski, Zorka Wollny, Anna Szwajgier, Mikołaj Tkacz

Tekst wprowadzający do wystawy
Muzyka jest czymś bezcielesnym, trudno uchwytnym, ulatującym wraz z chwilą. Wszelkie formy zapisu muzyki, literowe, nutowe i partytury sonorystyczne, starają się ukazać, że zakomponowane dźwięki da się przedstawić pod postacią statycznego obrazu. Od momentu pojawienia się fonografu, typowo piśmienne techniki zapisu muzyki poszerzone zostają o aparat techniczny rejestrujący rzeczywistość analogicznie do dagerotypu. Wtedy to rodzi się pomysł przedstawienia dźwięku pod postacią fali. Od wynalezienia fonografu aż po współczesne cyfrowe studia nagrań, pojawiło się szereg urządzeń służących do tego, by można było zobaczyć dźwięk, powstrzymać jego dysseminacyjną naturę w pewnej redukcji. Chodzi tu o oscyloskopy, spektrogramy, analizatory widma dźwiękowego. W momencie gdy w filmie pojawił się dźwięk jako pełnoprawny uczestnik, od około 1924 roku, zaczęto się zastanawiać nad ewentualnymi konskekwencjami symultanicznego wyświetlania abstrakcyjnych plam świetlnych wraz z konkretnymi tonami. Pojawili się konstruktorzy, którzy budowali odpowiednie klawiatury, tak zwane świetlne pianina. Muzyka występuje w tych kontekstach jako coś trudno uchwytnego, ale dającego się złapać w pułapki racjonalności, szczegolnie pod postacią technicznych aparatur. Współcześnie dążenia artystów wzbogaciły te wysiłki o rozwiązania mnie ścisłe, w większym zakresie nieoczekiwane i zaskakujące, idące w stronę efektów synestezji i transkodowania. Synestezja polega na łączeniu różnych rejestrów zmysłowych a transkodowanie polega na przeliczaniu pewnych danych, z jednego formatu w inny lub z jednego rejestru zmysłowego w inny. Rysowanie muzyki to zagadnienie, które umożliwia jednostronną lub symetryczną relację między danymi wzrokowymi i słuchowymi. Nie chodzi tu, po prostu, o rejestrację otoczenia dźwiękowego, jego zapis, chodzi o kreatywne ukazanie relacji między dźwiękami a pewnymi walorami wizualnymi. Muzyka oznacza tutaj wyższy porządek utworzony z dźwięków, ich kompozycję, która za punkt wyjścia bierze pewną umowę, co do sposobu przekładu kształtów, linii, barw lub liter i cyfr na wartości rytmiczne, agogiczne, tonalne itp. Projekt ma na celu stworzenie sytuacji komunikacyjnej między artystami, którzy zajmują się dźwiękiem i audiowizualnością. Wspomniana sytuacja ma doprowadzić do przygotowania wystawy, na którą będą się składały obiekty i instalacje ukazujące twórcze przenikanie się rejestrów dźwiękowego i wizualnego ze ścisłym uwzględnieniem zagadnienia przedstawiania muzyki pod postacią rysunku, grafiki, animacji lub innej techniki, cyfrowej lub analogowej. Dodatkowymi celami są współpraca zaproszonych artystów prowadząca do wymiany doświadczeń i współdzielenia wiedzy.

wystawa 7-13 marca 2013
koncerty 10 marca 2013

Miejsce:
Galeria Siłownia
al. Marcinkowskiego 20a
oraz
Strefa Kultywator
ul. Zielona 8
Poznań

Osoby:
Roman Bromboszcz, Andrzej Wasilewski, Daniel Koniusz
Tomasz Misiak, Patryk Daszkiewicz, Marek Rogulski
Zorka Wollny, Anna Szwajgier, Mikołaj Tkacz
KALeKA, demonszyRoman Bromboszcz – ur. 1976 w Tychach. Studiował filozofię i historię sztuki na Uniwersytecie w Poznaniu. Zdobył tytuł doktorski z filozofii. Zajmuje się poezją, muzyką, plastyką intermedialną i sztuką komputerową. Współzałożyciel grupy Perfokarta. Tworzy i rozwija wiele projektów w sieci oraz wykonuje koncerty z udziałem komputerów i projekcji. Komponuje prace złożone z serii dźwięków, liter, słów i kształtów. Publikował w wielu pismach literackich takich jak Studium, Rita Baum i Wakat. Wystawiał w wielu miejscach w Polsce takich jak WRO Biennale, galeria AT, galeria Studio, BWA Zielona Góra i innych. Wykłada w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. W 2005 roku otrzymał nagrodę Miasta Poznań w dziedzinie sztuk intermedialnych. W 2008 roku zrealizował projekt „Doświadczenie estetyczne sztuki komputerowej”, którego częścią był pobyt na festiwalu Ars Electronica w Linz. W 2008 wydał książkę poetycką „digital.prayer”. W 2010 roku otrzymał Medal Młodej Sztuki w dziedzinie literatury przyznany przez Głos Wielkopolski. Linki: Bromboxy; PerfokartaZnaczniki, obiekt interaktywny 2012


----------------------------------------------------------------------


Tomasz Misiak – publikuje na tematy związane ze sztuką, estetyką i filozofią. Poszukuje połączeń pomiędzy dźwiękiem i obrazem oraz bada relacje analogowe/cyfrowe w celu sproblematyzowania tradycyjnej hierarchii zmysłów. W ramach sztuki słowa próbuje zastosować niektóre z założeń teorii informacji do alfabetu. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

----------------------------------------------------------------------


Patryk Daszkiewicz – rocznik ‘81. Człowiek znikąd. Parę krótkich filmów. Trochę zdjęć. Dyplom magisterski: Animacja Społeczno-Kulturalna. Studia podyplomowe: Grafika projektowa. Muzycznie wypowiada się jako „demonszy”. Interesuje się tym co schowane w szparach, szumiące i niewyraźne, czasem ledwo wyczuwalne. Codzienność pod mikroskopem. Badania nad prywatnymi praktykami przy pomocy wszelkich dostępnych środków. Ołówek, kamera video, aparat i dyktafon
----------------------------------------------------------------------


Zorka Wollny - urodzona w 1980, artystka sztuk wizualnych. Oprócz serii onirycznych filmów ma w swoim dorobku cykl performance'ów choreograficznych, realizowanych dla instytucji muzealnych, oraz koncertów (zazwyczaj we współpracy z Anną Szwajgier). Ukończyła wydział malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie obecnie broni pracy doktorskiej. Jest asystentem w Akademii Sztuki w Szczecinie. Współpracuje z najważniejszymi polskimi instytucjami artystycznymi zajmującymi się sztuką współczesną: Narodową Galerią Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki w Łodzi, Instytutem Sztuki Wyspa oraz Zamkiem Ujazdowskim. W 2007 roku reprezentowała Polskę na wystawie twórców europejskich w Brukseli. Dwukrotnie otrzymała stypendium Ministra Kultury, jest również laureatką Nagrody im. Eugeniusza Gepperta za osiągnięcia malarskie. W 2009 roku została nominowana do nagrody Fundacji Deutsche Banku dla najlepszego młodego artysty, a w 2010 roku magazyn sztuki ,,Arteon'' przyznał jej tytuł Artystki Roku. Jej realizacje były prezentowane w Polsce i za granicą, m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Turcji, na Węgrzech i w Kanadzie. Oprócz uczestnictwa w wystawach brała udział w wydarzeniach muzycznych (np. Festiwal Audio Art w Krakowie) i teatralnych (Międzynarodowe Spotkania Baletowe w Łodzi czy Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta w Poznaniu).


Anna Szwajgier - kompozytorka, autorka muzyki do filmów animowanych, wideo oraz instalacji dźwiękowych. Absolwentka teorii muzyki na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz kompozycji i sztuki dźwiękowej Oxford Brookes University. Na stałe współpracuje z Grzegorzem i Alicją Bilińkimi, tworząc muzykę do serii animacji komputerowych. Wraz z Zorką Wollny współtworzy performanse akustyczne oparte na subtelnych dźwiękach szmerowych. W swojej twórczości wykorzystuje osoby z lokalnego środowiska oraz aurę miejsca, w celu wytworzenia jakości służących do tworzenia dialogu międzyludzkiego. Wykorzystuje także przedmioty codziennego użytku i nagrania terenowe, jednak nie wzmacnia ich elektronicznie, ani nie wykorzystuje komputerów. Posługuje się bezpośrednim oddziaływaniem, bezpośrednim kontaktem i wykorzystuje warunki otoczenia, tworząc kompozycje ukierunkowane na proces, trwanie, dynamikę, a w ograniczonym zakresie na skończony, ostateczny efekt.


(z Anną Szwajgier), Nokturn, audio 2011


----------------------------------------------------------------------


Marek Rogulski - ur. 1967 w Gdańsku. Artysta multimedialny, rzeźbiarz, malarz, performer, twórca wideo i fotografii, muzyk, teoretyk sztuki. Współzałożyciel wytwórni nagraniowej TNS Records RXS. Założyciel Fundacji Tysiąca Najjaśniejszych Słońc, którą kieruje od roku 1992. Jest autorem idei i projektu pt: Poza Postmodernizm, który realizuje w oparciu o prowadzoną przez siebie Fundację TNS i galerię Spiż 7. Uczestniczył w ponad osiemdziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Prace Rogulskiego znajdują się w zbiorach prywatnych i kolekcjach sztuki współczesnej, m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Niepołomicach i w Muzeum Sztuki w Łodzi, kolekcji Pomorskiej Zachęty oraz kolekcji fundacji TNS.


Łamanie światła, wideo 2007


----------------------------------------------------------------------


Daniel Koniusz – urodzony w 1985 roku w Sosnowcu. W latach 2005-2010 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale Komunikacji Multimedialnej. Od 2009 roku jest pedagogiem na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Mieszka i pracuje w Luboniu i Poznaniu. Brał udział w wielu wystawach, głównie w Polsce, gdzie pokazywał obiekty dźwiękowe lub instalacje audialne.


LOOP (quadro version) - kompozycja na przestrzeń (obiekt). Instalacja LOOP jest nieprzerwanym zapisem przestrzeni dźwiękowej (wokół obiektu), która zostaję automatycznie odtworzona.


----------------------------------------------------------------------


Andrzej Wasilewski – uprawia w pełni autonomiczną sztukę, której głównym tropem jest wielokierunkowa percepcja i krytyka współczesnej rzeczywistości. Znakiem rozpoznawczym sztuki Wasilewskiego jest technologiczna forma (instalacje złożone z dziesiątek kabli, monitorów, wyświetlaczy i mechanizmów), przekazująca humanistyczne treści o moralizatorskim przesłaniu (politycznym, społecznym, ekologicznym, katastroficznym). Jednym z najważniejszych wyróżników twórczości Andrzeja Wasilewskiego jest krytyka i dekonstrukcja kultury masowej, rozumianej jako zbiorowa umowa, iluzja, a nawet kłamstwo. (P. Jędrowski)


----------------------------------------------------------------------


KALeKA – duet artystów Roman Bromboszcz i Tomasz Misiak zajmujących się teorią sztuki, kompozycją, improwizacją oraz tworzeniem pisma o tej samej nazwie. Występowali w wielu miejscach w Polsce, takich jak PGR ART Gdańsk, BWA Zielona Góra, BWA Arsenał Poznań, Officyna Szczecin, Klub 13 Muz Szczecin, Wieża Ciśnień Konin. Zdobyli wyróżnienie na festiwalu Sound Screen w Bydgoszczy w 2009 roku. Wydali siedem albumów muzycznych i sześć numerów pisma. Linki: KALeKA
 Rysowanie muzyki

 wystawa i koncerty