Elektryczny totem„Elektryczny totem” to performance poetycki z pogranicza sztuk plastycznych, muzyki i literatury. Roman Bromboszcz zaprezentuje w nim swoje najnowsze prace komputerowe, eksperymentalne brzmienia i poezję cybernetyczną.

Autor znany jest z projektu audiowizualnego kalEka, który współtworzy z Tomaszem Misiakiem (aka Focu) oraz z kolaboracji w internecie w ramach grupy Perfokarta. Stworzył wiele stron internetowych, które konsekwentnie rozwija, między innymi, wydawnictwo Labela oraz pokazywane na Biennale WRO 2007 Bromboxy.

Jego muzyka oscyluje pomiędzy takimi odniesieniami jak muzyka minimalna, muzyka konkretna, sonoryzm, awangarda elektroniki i industrial. W poezji wykorzystuje „zaum” („pozarozumowe” skojarzenia; termin pochodzi od futurystów rosyjskich), montaż, anagram i kaligram. W 2008 roku wydał tomik poezji „digital.prayer”, który uznany jest za jeden z głosów pokolenia roczników 80'. Jego twórczość, pomimo zakorzenienia w formalizmie i konceptualizmie, charakteryzuje zaangażowanie społeczne.

W napisanym wraz ze Kopytem, Misiakiem i Podgórnim manifeście uznaje krytykę dominującego monopolu medialnego za jeden z wyznaczników praktyki poetyckiej. Od strony muzycznej zaprezentował swoje credo w materiale The Art of Wave oraz na płycie audio opublikowanej razem z książką poetycką. Podejście Bromboszcza jest zarówno holistyczne, transdziedzinowe, jak i programowe, uteoretyzowane i poddawane sprawdzianom.

Publikowane w sieci utwory oraz prezentacje performance i wystawy przeznaczone są do odbioru trójzmysłowego. Chodzi w nich o redefinicję udziału w przedstawieniu dźwięku i zaangażowanie sfery dotykowej. Performance zbliżony zostaje do obrzędu, w którym za sprawą transu dokonuje się „rytuał przejścia”.

Obraz tej twórczości komplikuje dodatkowo fakt, że jest w niej dużo miejsca na „apologię pomyłki”. Zainteresowanie zakłóceniami i błędami, fachowo nazywanymi przez cybernetyków „szumem”, stawia Bromboszcza oraz jemu bliskich w jednym rzędzie z dadaistami i muzykami spod znaku mikroelektroniki oraz glitch'u.

Elektryczny totem
Klub Meskal
ul. Nowowiejskiego 17
Poznań
28.04.2009, g. 20.00