KALeKA - live electronics - Cafe Miesna 2008

Dwa laptopy, radio i pogłosowa kamera analogowo-cyfrowa. Rytualne morderstwo, "niszczenie jest tworzeniem", duchy (bez pancerza) Ziemi i Kosmosu. Jesteśmy "medium".
wideo - Piotr Boćkowski