Książka i co dalej 7

"Książka i co dalej" to cykl wydarzeń organizowanych przez galerię AT od 1990 roku. Idea jaka przyświeca cyklowi to ukazywanie interesujących i istotnych zjawisk w obszarze poezji wizualnej, poezji dźwiękowej i książki artystycznej. Dotychczasowe edycje ( 1, 2, 3, 4, 5, 6) prezentowały twórczość m. in. Emmeta Williamsa, Bernarda Heidsiecka, Jarosława Kozłowskiego, Jaapa Blonka, Joanny Adamczewskiej, Małgorzaty Dawidek-Gryglickiej, Adama Witkowskiego, Roberta Szczerbowskiego i Tomasza Wilmańskiego. ...


Fot:. Marek Glinkowski, z archiwum galerii AT