Producenci kontekstów w obliczu przemian. Metasztuka, Metahistoria, Metasurvival

Wystawa pt. 'Metasztuka, Metahistoria, Metasurvival' jest drugą częścią projektu pt. 'Producenci kontekstów w obliczu przemian', realizowanego w roku 2010 przez fundację TNS. Tytuł projektu nawiązuje bezpośrednio do książki Leszka Brogowskiego, teoretyka i wykładowcy sztuki, zatytułowanej: 'Sztuka w obliczu przemian' (wyd. 1990) analizującej przeobrażenia w rozumieniu i postrzeganiu sztuki na przestrzeni wieków. W dobie postmodernizmu kluczowa stała się umiejętność stwarzania odpowiedniego kontekstu i ramy interpretacyjnej dla podejmowanych działań. Strategie artystyczne są m.in. grą z rzeczywistością społeczną oraz z uwarunkowaniami kulturowymi i ekonomicznymi a sami artyści stają się niejako producentami kontekstów starającymi się szybko update-ować swoje poszukiwania. Punktem wyjścia w konstruowaniu projektu był namysł nad fenomenem konceptualizmu i jego dalekosiężnym wpływem na charakter szeregu współczesnych praktyk artystycznych. Wiele z nich sięga swymi korzeniami do dokonań awangardy XX wieku. Celem wystawy jest ukazanie współczesnej działalności artystycznej jako swoistego, pełnego wzajemnych odniesień, 'mentalnego survivalu', który prowadzony jest w sieci związków, uwarunkowań i kontekstów.

Pierwszą część projektu zrealizowano w lipcu w galerii Spiż 7. Nosiła ona tytuł: 'Nieskończoność - w czynie społecznym'. Część druga - 'Metasztuka, Metahistoria, Metasurvival' - realizowana jest zarówno w galerii Spiż 7 jak i na dwóch poziomach dawnego domu towarowego z czasów PRL-u, co wprowadza nowy kontekst dla odczytania znaczeń projektu. Punktem odniesienia dla wybranych na wystawę prac stają się przekształcenia, procesy i rozmaite - ogólne lub lokalne - 'naznaczenia' historyczne. Ilustrujący wystawę diagram* jest elementem służącym wypracowaniu pewnego modelu interpretacyjnego czemu towarzyszy świadomość, że wystawa mogłaby być wzbogacona o szereg bardzo ważnych prac. Jednak nieco 'survivalowy' charakter wystawy i zdarzenia określił w istotnym stopniu także wybór prac artystów. Istotne jest wskazanie na ich związki, wzajemne relacje i zapładniający potencjał wyzwalany "w obliczu przemian". *Usytułowanie nazwisk autorów i ich prac na diagramie należy traktować jedynie jako sugestie ich odczytania w całym spektrum bogactwa ich znaczeń.

Marek Rogulski
Producenci kontekstów w obliczu przemian. Metasztuka, Metahistoria, Metasurvival
wystawa z udziałem: Zuzanna Janin, Azorro, OBPW, Leszek Brogowski, Adam Rzepecki, Wojtek Bruszewski, Łódź Kaliska, Witosław Czerwonka, Anna Witkowska, Ewa Bloom Kwiatkowska, Carmen Feliu, CUKT, Jakub Bielawski, Lidia Makowska/Kultura Miejska/Wrzeszcz.pl, Arti Grabowski, Anka Leśniak, Julita Wójcik, Michał Brzeziński, Marek Rogulski, Roman Bromboszcz, Robert Sochacki, Mateusz Pęk
galeria Spiż 7 i Dom Towarowy Neptun Gdańsk
16 i 17 IX 2010