profuzja plazmy elektrycznej

multimedialny performance osób związanych z projektem "http://perfokarta.net". Jest to połączenie wizualnej poezji eksperymentalnej, muzyki elektronicznej, syntezy mowy i słowa mówionego. Wieloprojekcyjny pokaz uzupełniany jest przez bity, drony, fale radiowe i czytane teksty. Rezultatem tego połączenia jest psychodeliczny i przeładowany informacyjnie przekaz, który graniczy z szumem i nie pozwala być wobec niego obojętnym. Wydarzenie opiera się na intuicyjnym współrozumieniu, i w niewielkim stopniu przygotowywane jest wcześniej. Tytułowa :profuzja: odnosi się do postulatywnego przekroczenia progów utrwalanych przez normy kulturowe dotyczące podziałów: sztuka i życie, dozwolone i zakazane, oficjalne i "tabu".
stills z video P. Boćkowski, Poznań 11 maja