Przeciwprostokątna

Przeciwprostokątna to działanie przy użyciu trzech komputerów podłączonych do sieci Internetu. Za ich pomocą wyzwalam obrazy i dźwięki ze stron internetowych. Nie posiadam ani ściśle określonego planu, ani opracowanych kroków postępowania. Mam wynotowane strony, z którymi zamierzam się połączyć. Są to stworzone przeze mnie strony artystyczne z aplikacjami flash oraz php i html. Tworzę ich złożenia, remiksy, montaże. Komputery są podłączone do miksera audio. Steruję barwą i głośnością dźwięku, nakładam na siebie poszczególne ścieżki dźwiękowe.
Roman Bromboszcz, performance, 2010
Roman Bromboszcz, performance, 2010
Roman Bromboszcz, performance, 2010

Roman Bromboszcz, Przeciwprostokątna
performance / spektakl na trzy komputery
Jazzownia Liberalna, Stary Rynek 2, Warszawa
4 IX 2010, g. 15