Ukryte

"Ukryte" jest wydarzeniem, które obejmie swoim zasięgiem trzy zachodnie miasta Polski. Odbędzie się w Zielonej Górze, Wrocławiu i w Poznaniu. Będą to trzy odsłony działań w przestrzeni miasta i trzy wystawy w galeriach. Mianownikiem dla przedsięwzięcia jest przenikanie się dwóch obszarów aktywności, sztuki w galerii i twórczości na mieście. Chodzi o wychwycenie wzajemnych relacji lub wybór jednego z członów alternatywy.

Wskazane obszary są odgrodzone od siebie murami instytucji. Niemniej, istnieją tendencje, które mają na celu wchłonięcie różnicy i zrównanie "na gruncie" sztuki, twórczości miejskiej z dziełami sztuki wziętymi z historii sztuki. Być może ten proces jest nieodwracalny i nie ma od niego odwrotu? Jednakże jesteśmy w momencie negocjowania tego procesu i możemy dać odpowiedź, co stracimy godząc się na takie "wypłaszczenie"?

Zaproszeni artyści mają pole wyboru pomiędzy sposobem wykorzystania dwóch obszarów. Mogą wybrać jedno lub drugie lub i jedno i drugie w pewnej relacji. Charakterystycznymi cechami jakie uwidaczniają się w ich twórczości są "działanie na zastanej przestrzeni", "gra z odbiorcą" oraz instrumentalne traktowanie środków artystycznych, które prowadzi do poetyki "poza stylem". W prezentowanej twórczości nie chodzi zatem o zwielokrotnienie oddziaływania stylu ("sygnatury"), chodzi raczej o inwencję sytuacji, sprowokowanie tego, co dotychczas nie było "doznawane".

Pierwsza odsłona: Zielona Góra BWA 7-30 listopada 2008